Zorgen over de molen

Voor wie geregeld langs de molen komt is het misschien al opgevallen: de molen staat sinds een paar weken stil. En dat heeft geen leuke oorzaak. Er is een scheur geconstateerd in een van de roeden. De roeden zijn het belangrijkste deel van de wieken. Gelukkig is dit op tijd ontdekt en hebben we de molen meteen stil gezet. Na extra onderzoek, waarbij de lassen van alle roeden zijn gecontroleerd, is besloten om de roeden te vervangen. Daarom kunnen we de komende maanden niet draaien en malen met molen De Roos.

Dat is voor bezoekers, molenaars, de gidsen en de molenwinkel een heel onverwachte en onplezierige ontwikkeling. Een draaiende molen is natuurlijk een echte molen. Maar veiligheid gaat natuurlijk boven alles.

We werken er hard aan dat de opdracht voor het maken van nieuwe roeden zo snel mogelijk wordt gegeven. Omdat er maar een paar gespecialiseerde bedrijven zijn die dit doen, zijn de roeden niet zomaar vervangen. We hopen dat we in het tweede kwartaal van 2023 weer met onze Delftse molen kunnen draaien en malen.

Tot die tijd gaat alles zoveel mogelijk door. De molen is open voor bezoek en ook de verkoop van meel gaat door. We zijn blij met de hulp die we krijgen van molen De Windlust in Nootdorp. Daar kunnen de Delftse molenaars tijdelijk malen. En onze gidsen blijven alle geïnteresseerde bezoekers rondleiden en uitleg geven over de historie, de werking en het ambacht van molenaar.

Zien we je de komende weken op de molen? Bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 september. Volg ons ook op Instagram (@delftsemolen) voor het allerlaatste nieuws