Stichting Delftse Molen de Roos voldoet aan de ANBI-voorwaarden.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI-belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

ANBI gegevens Delftse Molen de Roos
Naam Stichting: Stichting de Delftse Molen 

Fiscaal nummer: 8167.33053

Contactgegevens: Phoenixstraat 111-112, 2611 AK Delft. Telefoon: 015-8871162. Email: bestuur@delftsemolen.nl 

Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Jil Ligterink, Penningmeester: Jaap van Hal, Secretaris: Teunis Steenbeek, Lid: Jan Spruit.

Beleidsplan: Het beleid kan kort worden omschreven als: Het in goede samenwerking met de Vereniging De Hollandsche Molen (eigenaar van de molen), Ambacht (winkel in de molen), molenaars, gidsen en overige vrijwilligers uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting. Het beleidsplan zal op de site geplaatst worden zodra deze is vastgesteld. 

Beloningsbeleid bestuur: Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Doelstelling: Doel van de activiteiten is Delftse Molen De Roos tot een bruisend, open en werkend icoon van Delft maken. Een icoon waar iedereen welkom is om geschiedenis, techniek, ambacht en cultuur te beleven.

Het Jaarverslag 2022 kunt u hier lezen. Heeft u andere vragen over de financiële gegevens, dan kunt u een mail sturen naar info@delftsemolen.nl